Wat moet u doen?

Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar moet u informeren over wat voor u de meest gunstige mogelijkheid is voor een behandeling in een ander EU-land: een beroep doen op de Verordening of op de Richtlijn (zie hieronder). Laat u zich in een ander EU-land behandelen op grond van de Verordening, dan hebt u in ieder geval vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Neem daarom ruim van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan u dan informeren over hoe u een aanvraag moet indienen en heeft dan ook genoeg tijd om uw aanvraag te beoordelen.  

Gaat uw zorgverzekeraar akkoord, dan krijgt u een S2/E112-formulier. Daarmee kunt u de zorgaanbieder in het andere EU-land laten zien dat u recht hebt op de behandeling en dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Ook voor de Richtlijn kan uw zorgverzekeraar u verplichten om vooraf toestemming te vragen. Doet u dat niet en laat u zich behandelen, dan loopt u het risico dat de kosten niet vergoed worden.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat uw zorgverzekeraar de zorgaanbieder in het buitenland heeft gecontracteerd. Uw zorgverzekeraar kan u dan de informatie geven die in dat geval nodig is.

Uw zorgverzekeraar moet u ook vooraf informatie geven over:

  • de voorwaarden voor toestemming;
  • de vergoeding van kosten; en
  • waar u nog meer rekening mee moet houden als u zich in een ander EU-land wilt laten behandelen.

Let op

U kunt niet de European Health Insurance Card (EHIC) gebruiken als u naar een ander EU-land gaat om zich daar te laten behandelen. De EHIC is namelijk alleen bedoeld voor de vergoeding van medische zorg die noodzakelijk is als u al in dat andere land bent, bijvoorbeeld op vakantie. Op de website van de Europese Commissie kunt u per land zien wat u moet doen als u medisch noodzakelijke zorg nodig hebt en op welke zorg u dan recht hebt.
 

Plan uw reis zorgvuldig

Laat u van te voren goed informeren over de buitenlandse zorgaanbieder en de mogelijkheden voor behandeling. Verzeker u ervan dat de behandeling ook voldoet aan de plaatselijke normen voor kwaliteit en veiligheid. 

Zorg er verder voor dat de buitenlandse zorgaanbieder uw medisch dossier kent. Uw Nederlandse zorgverlener moet u een kopie geven of u op een andere manier toegang verlenen tot uw dossier. Hij kan deze informatie natuurlijk ook zelf naar zijn buitenlandse collega sturen.

Let er ook op dat u alle medische gegevens over de buitenlandse behandeling ook mee terugneemt naar Nederland. Zo kan uw Nederlandse behandelaar de behandeling voortzetten. Tref zonodig alvast maatregelen om in Nederland een vervolgbehandeling te ondergaan.

Vergeet zeker ook niet bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke kosten u zelf moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor reis en verblijf, eigen bijdragen, maar ook kosten voor vertalingen. 

Meer informatie kunt u verder nog vinden op de websites van de:

De Europese Commissie heeft bovendien een korte video gemaakt die u laat zien op welke punten u moet letten als u zich laat behandelen in een ander EU-land. Een link naar deze video vindt u rechts op de pagina 'Meer over behandeling in een ander EU-land' onder"Zie ook".