Toegankelijkheid

Het NCP besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van het NCP kunnen vinden, bekijken en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Van bezoekers met een smartphone tot bezoekers met een brailleleesregel.

Hoe zorgt het NCP ervoor dat de website toegankelijk is en blijft?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door:
  • Als wij iets nieuws maken op de site, zorgen wij ervoor dat deze meteen voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid.
  • Wij onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken. Als wij problemen tegenkomen proberen wij dit zo snel mogelijk op te lossen. Wij laten onze websites toetsen door een onafhankelijke onderzoeksinstituut. Komt het instituut delen op de website tegen die niet voldoende toegankelijk zijn? Dan lossen wij dat zo spoedig mogelijk op.
  • Het laatste toegankelijkheidsonderzoek (pdf, 1MB) hebben we in april 2022 laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Uit dit onderzoek blijkt dat nog niet alle pagina's voldoen aan de richtlijn. De overheid noemt dit status B. Op dit moment werken wij aan het oplossen van de onvolkomenheden.
  • Onze medewerkers worden getraind om toegankelijke websites en teksten te maken.

Aan welke toegankelijkheidseisen voldoet de website van het NCP?

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG 2.1, Niveau AA. De WCAG 2.1 richtlijn bevat de richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites. 

Probleem of vraag?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem dan contact op via ons contactformulier. Vermeld het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina of het document waar het probleem zich voordoet.
 
Laatst gewijzigd op 09 augustus 2022