Europese regelgeving

Verzekerden kunnen zich overal binnen de Europese Unie (EU) medisch laten behandelen (vrij verkeer van personen).