Over het NCP

In Nederland voert het CAK de taken uit voor het Nationale Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP). Dat doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).